Powrót do poprzedniej strony

 


Jedynie specjalista w dziedzinie medycyny sportowej jest lekarzem uprawnionym do prowadzenia poradnictwa sportowo-lekarskiego w nieograniczonym zakresie.