Powrót do poprzedniej strony

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące wydawania zaświadczeń lekarskich zawodnikom o dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny sportu


Zaświadczenie lekarskie jest podstawowym dokumentem medycznym stwierdzającym stan zdrowia człowieka pozostającego w zdrowiu lub chorobie. W medycynie sportowej zostało ono użyte po raz pierwszy w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 18.07.2003 w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu z zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu. W paragrafie 2 punkcie 1 i 2 używa się zwrotu „jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny sportu”. Również w podręczniku „Medycyna Sportowa” pod redakcją Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak, wydawnictwo PTMS Warszawa 2005, rozdział 21.26 przykładowe wzory dokumentacji lekarskiej w zakresie medycyny sportowej Wojciech Gawroński, Zbigniew Szyguła wskazuje się na dokument pt. „Zaświadczenie lekarskie”. Traktujemy zaświadczenie lekarskie jako dokument przejściowy do czasu wprowadzenia tzw. „sztywnych” książeczek zdrowia, które powinny zostać opracowane przez związki sportowe oraz działające w nich komisje sportowo-lekarskie. Taki wzorcowy dokument obowiązuje na przykład w Polskim Związku Piłki Siatkowej – został on opracowany przez zespół medyczny pod kierunkiem profesora nauk medycznych Romualda Lewickiego. Dokument ten pozwala na ciągłą obserwację stanu zdrowia sportowca, wskazuje placówkę medycyny sportowej, w której sportowiec jest pod opieką specjalistyczną oraz lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego (specjalistę medycyny sportowej lub lekarza z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej). Informuję Pana, iż lekarze orzekający w medycynie sportowej w województwie małopolskim wydają dokumentację zgodną z obowiązującym prawem. dr n.med. Witold Furgał