Powrót do poprzedniej strony

ZARZĄD GŁÓWNY Kadencja 2017 - 2021
 

Prezydium

Prezes dr med. ANDRZEJ BUGAJSKI

Wiceprezes ds. naukowych dr hab. prof. UZ AGNIESZKA ZEMBROŃ-ŁACNY

Wiceprezes ds. organizacyjnych dr hab. Paweł Reichert

Sekretarz prof. dr hab. ANDRZEJ ZIEMBA

Skarbnik prof. dr hab. ANDRZEJ CZAMARA

Członkowie

dr med. Grzegorz Biegański
prof. dr hab. med.  Anna Jegier
prof. dr hab. med.  Tomasz Kostka
dr med. Jarosław Krzywański
dr farm. Andrzej Pokrywka
dr med. Katarzyna Szmigielska
dr hab. Wiesław Tomaszewski
dr hab. Wojciech Widuchowski
 

Komisja Rewizyjna

dr med. Przemysław  Kubala - Przewodniczący
dr med. Maciej Kentel
dr Andrzej Zaleski
 

Sąd Koleżeński

dr med. Krystyna Anioł- Strzyżewska - Przewodnicząca
dr med. Maria Szczypaczewska
dr med. Beata Ziemska