05.03.2024

Walne zgromadzenie członków PTMS

Prezes PTMS p. prof dr hab. Tomasz Kostka wraz z Zarządem Głównym PTMS zapraszają na walne zgromadzenie członków które odbędzie się 11.05.2024 roku podczas "Wiosennych dni z medycyną sportową" w Hotelu Olandia www.olandia.pl 

Podczas walnego zgromadzenia członków PTMS planowane jest sprawozdanie Prezesa z działalności PTMS w roku 2023.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu uzyskują przedłużenie certyfikatu PTMS.

Równolegle będzie odbywać się spotkanie Oddziału Zachodniego PTMS- zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w naszej konferencji- tematem będzie BIO/NEUROHACKING & Sport ( program konferencji i szczególy organizacyjne)


powrót

Partnerzy PTMS