I. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej pobiera opłaty za wydanie:

 1. Certyfikatu uprawniającego lekarzy do przeprowadzania badań oraz orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia
  i jego duplikatu
 2. Wznowienie certyfikatu uprawniającego lekarzy do przeprowadzania badań oraz orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci
  i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia i jego duplikatu

II. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej pobiera opłaty za:

 1. Obowiązujące kursy i szkolenia ABC Medycyny Sportowej
 2. Egzamin z ABC Medycyny Sportowej

III. Opłaty za wydanie, przedłużenie  oraz wznowienie po zawieszeniu lub odebraniu certyfikatów wynoszą:

 1. dla członków PTMS – 100,00 zł.
 2. dla osób niebędących członkami PTMS – 250,00zł.

IV.  Opłaty za kursy i egzamin wynoszą

 1. dla członków PTMS – 200,00 zł.
 2. dla osób niebędących członkami PTMS – 300,00zł.

V.  Za wydanie duplikatu certyfikatu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

VI. Opłaty należy wpłacać na konto Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej:

PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi,
Nr 03 1020 3352 0000 1602 0101 8431
W tytule przelewu prosimy umieścić również adres e-mail. Ułatwi to przesłanie faktury drogą elektroniczną.

Partnerzy PTMS