W Polsce prawo do orzekania w sporcie mają:

- lekarze specjaliści medycyny sportowe

- lekarze posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do medycyny sportowej

- lekarze POZ

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej ( w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych)

 

Poniżej publikujemy listy lekarzy posiadających aktualne certyfikaty wydane przez PTMS oraz listy specjalistów w poszczególnych województwach.

Stan aktualny na dzień 11.06.2024r.

Zamieszczone na naszej stronie dane mają charakter informacyjny, zgodnie z przepisami RODO nie będziemy ich przetwarzać w żadnym innym celu. 

Listy te są także publikowane przez Naczelną Izbę Lekarską pod ogólnodostępnym adresem internetowym: https://rejestr.nil.org.pl

Partnerzy PTMS