Wpływ wysiłku fizycznego na przemiany tlenowe i beztlenowe w sporcie senioralnym - Bartłomiej K. Sołtysik, Kamil Karolczak, Tomasz Kostka, Serena S. Stephenson, Cezary Watala, Joanna Kostka

Wiarygodność pomiaru siły mięśnia czworogłowego uda - T.Kostka, J.Kostka

Better Handgrip Strength Is Related to the Lower Prevalence of Pain and Anxiety in Community-Dwelling Older Adults - Sosowska, N.; Guligowska,A.; Sołtysik, B.; Borowiak, E.; Kostka,T.; Kostka, J.

Wpływ zmniejszonej kwasicy metabolicznej na odpowiedź termoregulacyjną podczas wysiłku - Tomasz Mikulski , Monika Górecka , Jerzy Smorawiński, Krzysztof Rachwalski, Jakub Kryściak, Krystyna Nazar, Andrzej W. Ziemba 

Withania somnifera i Trigonella foenum-graecum jako składniki suplementów zwiększających poziom testosteronu: możliwe implikacje kliniczne - Monika Skrzypiec-Spring, Andrzej Pokrywka, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Adam Szeląg, Marek Bolanowski 

Kliniczny wynik rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów z chorobą wieńcową w aspekcie obecności dysfunkcji skurczowej lewej komory - Iwona Szadkowska, Katarzyna Szmigielska

Czy zewnątrzkomórkowe wsparcie buforowania na bazie wodorowęglanu sodu zmniejsza zmęczenie wywołane wysiłkiem o wysokiej intensywności i poprawia krótkotrwałą regenerację ocenianą za pomocą wybranych wskaźników biochemicznych krwi? - Krzysztof Durkalec-Michalski, Joanna Kamińska, Bryana Saundersa, Andrzej Pokrywka, Igor Łoniewski, Michał Steffl, Tomasz Podgórski

Stosowanie selektywnego modulatora receptora androgenowego i związane z tym zdarzenia niepożądane, w tym polekowe uszkodzenie wątroby: Analiza podejrzanych przypadków - Natalia Leciejewska, Karol Jędrejko, Víctor M Gómez-Renaud, Josué Manríquez-Núñez, Bożena Muszyńska, Andrzej Pokrywka

Dieta i styl życia- wzorzec utraty masy ciała wywołany interwencją związaną ze zmniejszeniem obciążenia blaszką miażdżycową o niskim atenuacji wieńcowej - Jan Henzel, Mariusz Kruk, Cezary Kępka, Magdalena Makarewicz-Wujec , Łukasz Wardziak, Piotr Trochimiuk, Hubert Krysztofiak, Rafał Dąbrowski, Zofia Dzielińska, Pál Maurovich-Horvat, Marcin Demkow  

Wpływ aktywności fizycznej na potencjał oksydacyjny i antyoksydacyjny u seniorów w wieku 60–65 lat - Bartłomiej K. Sołtysik,Kamil Karolczak,Tomasz Kostka, Serena S. Stephenson, Cezary Watala, Joanna Kostka

Sprawność psychomotoryczna po 30 godzinach deprywacji snu połączonej z wysiłkiem fizycznym - Tomasz Mikulski, Monika Górecka, Anna Bogdan, Magdalena Młynarczyk, Andrzej W. Ziemba

Lepsza siła uścisku dłoni jest związana z mniejszą częstością występowania bólu i lęku u osób starszych mieszkających w społecznościach - Natalia Sosowska, Agnieszka Guligowska, Bartłomiej Sołtysik, Ewa Borowiak, Tomasz Kostka, Joanna Kostka

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży: stanowisko Europejskiej Akademii Pediatrii i Europejskiej Konfederacji Pediatrów Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2023-część 1. Ocena fizyczna młodych sportowców przed udziałem - Anna Turska-Kmieć, Daniela Neunhaeuserera, Artur Mazur, Łukasz Dembiński, Stefano Del Torso, Zachi Grossman, Szymon Barak, Adamos Hadjipanayis, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Tomasz Kostka, Andrzej Bugajski, Gottfried Huss, Monika Kowalczyk-Domagała, Justyna Wyszyńska 

Interwencje mające na celu zmniejszenie stresu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu u pracowników służby zdrowia wspierane przez aplikacje cyfrowe: przegląd zakresu - Daniela Adam, Julia Berschick, Julia K. Schiele, Marcin Bogdański, Marleen Schröter, Melanie Steinmetz, Anna K. Koch, Jalid Sehouli, Sylwia Reschke, Wiebke Stritter, Christiana S. Kesslera, Georg Seifert

Zależności między zmianami adaptacji hematologicznych a wydolnością wysiłkową wioślarzy olimpijskich po okresie zmniejszonych obciążeń treningowych -Dariusz Sitkowski, Andrzej Klusiewicz, Andrzej Pokrywka, Wojciech Jankowski, Jadwiga Malczewska-Lenczowska

Odpowiedź na list do Redakcji w sprawie artykułu "Szczepionka a zakażenie – strata czasu treningowego związana z COVID-19 u sportowców elity" - Jarosław Krzywański, Tomasz Mikulski, Hubert Krysztofiak, Andrzej Pokrywka, Tomasz Sobierajski, Marcel Młyńczak, Aleksandra Piechuta, Ernesta Kuchara

Czy ćwiczenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości podczas hemodializy mają wpływ na stężenie interleukiny 1β, interleukiny 6 i interleukiny 8 w osoczu? - Agnieszka Turoń-Skrzypińska, Iwona Rotter, Jarosław Przybyciński, Aleksandra Szylińska, Alicja Mińko, Kazimierz Ciechanowski, Grażyna Dutkiewicz
 
Wpływ ćwiczeń wirtualnej rzeczywistości na lęk i depresję w hemodializie - Agnieszka Turoń-Skrzypińska, Natalia Tomska, Hanna Mosiejczuk, Aleksandra Rył, Aleksandra Szylińska, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Kazimierz Ciechanowski, Radosław Nagay, Iwona Rotter

Wspomagane artroskopowo leczenie złamania płaskowyżu kości piszczelowej tylno-bocznej z towarzyszącym złamaniem wyniosłości piszczelowej. Opis przypadku - Wojciech Kusak, Dorota Pinkawa, Adam Mroczka, Łukasz Rodak, Karol Głogowski, Szymon Szymański, Wojciech Widuchowski

Postępowanie w przypadku uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego – aktualne trendy w praktyce klinicznej - Jaromir, Marcin Krzysztof Waśko, Wojciech Widuchowski, Agnieszka Tomczyk-Warunek, Magdalena Wójciak, Ireneusz Sowa, Tomasz Blicharski

Utrzymująca się przewaga w wynikach cząstkowych KOOS po implantacji chondrocytów związanych z macierzą przy użyciu sferoidów w porównaniu z mikrozłamaniami - Arnd Hoburg, Philipp Niemeyer, Volker Laute, Wolfgang Zinser, Christoph Becher, Tomasz Kolombe, Jakoba Faya, Stefan Pietsch, Tomasz Kuźma, Wojciech Widuchowski, Stefan Fickert 

Proponowana metoda przeliczania prędkości chodu i testu TUG u osób starszych -  Joanna Kostka, Natalia Sosowska, Agnieszka Guligowska, Tomasz Kostka

Ekstrakt z dipeptydu moduluje odpowiedź oksyoksyoksydacyjną na intensywny wysiłek fizyczny -  Agnieszka Zembron-Lacny, Edyta Wawrzyniak-Gramacka, Anna Książek, Aleksandra Zagrodna, Wiesław Kopeć, Małgorzata Słowińska-Lisowska

Elita sportowa oznacza elitę szczepionkową? Obawy i przekonania związane ze szczepionkami COVID-19 wśród olimpijczyków i elitarnych sportowców - Tomasz Sobierajski, Jarosław Krzywański, Tomasz Mikulski, Andrzej Pokrywka, Hubert Krysztofiak, Ernest Kuchar 

Szczepionka a zakażenie - strata czasu treningowego związana z COVID-19 u elitarnych sportowców - Jarosław Krzywański, Tomasz Mikulski, Hubert Krysztofiak, Andrzej Pokrywka, Tomasz Sobierajski, Marcel Młyńczak, Aleksandra Piechuta, Ernest Kuchar

Wpływ diety i suplementacji na stężenie witaminy C w surowicy i aktywność antyoksydacyjną u pacjentów dializowanych - Anna Bogacka, Anna Sobczak-Czynsz, Edyta Balejko, Angelika Heberlej, Kazimierz Ciechanowski 

Wyniki kliniczne rehabilitacji kardiologicznej u kobiet z chorobą wieńcową – różnice w porównaniu z mężczyznami - Katarzyna Szmigielska, Anna Jegier

Stężenie wybranych metaloproteinaz i osteokalcyny w surowicy i płynie maziowym otyłych kobiet z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego - Jaromir, Teresa Małecka-Masalska, Ewa Kosior, Wojciech Widuchowski, Piotr Krasowski, Martina Gutbier, Maciej Dobrzyński, Tomasz Blicharski 

Wstępna ocena leczenia złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci - Anna Kierońska, Elżbieta Oliwko, Magdalena Babuśka-Roczniak, Barbara Brodziak-Dopierała, Wojciech Widuchowski, Wojciech Roczniak

Retrospektywne badanie z jednego ośrodka w Polsce pooperacyjnych wyników siły mięśniowej u pacjentów po chirurgicznym zszyciu ścięgna Achillesa szwem Kesslera i 28 tygodniach nadzorowanej fizjoterapii pooperacyjnej - Łukasz Sikorski, Andrzej Czamara

Nadzorowana fizjoterapia poprawia trójwymiarowe (3D) parametry chodu u pacjentów po chirurgicznym zszyciu ścięgna Achillesa metodą otwartą (SSATOM) - Andrzej Czamara, Łukasz Sikorski

ANGPTL4, IL-6 i TNF-α jako regulatory metabolizmu lipidów podczas biegu maratońskiego - Monika Górecka, Krzysztof Krzemiński, Tomasz Mikulski, Andrzej Wojciech Ziemba

Partnerzy PTMS