POLSKIE TOWARZYSTWO
MEDYCYNY SPORTOWEJ

ul. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław
NIP: 526 24 12 835
REGON: 001244164
KRS: 0000120201

KONTO BANKOWE:
PKO Bank Polski SA
Oddział 1 w Łodzi
03 1020 3352 0000 1602 0101 8431

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
President of the Polish Society of Sports Medicine

Prof. Tomasz Kostka 
Klinika Geriatrii (kierownik) 

Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem (CBZS) 
Healthy Ageing Research Centre (HARC) 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
Centralny Szpital Weteranów 

Plac Hallera 1
90-647 Łódź 

(48)(42) 639 30 52 

tomasz.kostka@umed.lodz.pl
 tomaszkostka@wp.pl

BIURO CERTYFIKATÓW

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Kościuszki 4, 50-038 Wrocław
z dopiskiem BIURO CERTYFIKATÓW
kontakt: Katarzyna Wilk

biurocertyfikatow@ptms.org.pl 
48 608 608 228

dyżur telefoniczny
poniedziałek 16:00-18:00
środa 09:00-11:00


W sprawach związanych z płatnościami i fakturami proszę się kontaktować z panem Dariuszem Gacą:
 kwestor@wsf.wroc.pl

W celu otrzymania faktury za usługi PTMS prosimy o przesyłanie adresu e-mail (dokumenty będą przesyłana w formacie PDF). Adresy e-mail proszę podawać w tytule przelewu, lub przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
kwestor@wsf.wroc.pl

Partnerzy PTMS