19 sierpnia 2020r. odeszła od nas

docent KARMENA STAŃKOWSKA

 

wieloletni prezes Oddziału Wrocławskiego PTMS, wielokrotnie wybierana do Zarządu Głównego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

 

W 1957 r. uzyskała patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Przepłynęła blisko 90 000 mil morskich w ciągu 21 000 godzin. Najwięcej ze wszystkich kobiet – kapitanów w Polsce. W środowisku sportowym zyskała miano Wielkiej Damy Białego Żagla. W 1981 roku była przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego XVIII Zjazdu Naukowego Towarzystwa we Wrocławiu. Wszechstronna działalność naukowa doc. Karmeny Stańkowskiej została udokumentowana publikacjami z zakresu medycyny klinicznej, medycyny pracy, medycyny wychowania fizycznego, sportowo-medycznych problemów w żeglarstwie, znaczenia aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej i metod odnowy biologicznej w odniesieniu do czynnych zawodowo osób dorosłych i sportowców.

 

Na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach

 


 

36TH WORLD CONGRESS OF SPORTS MEDICINE - ATHENS - GREECE 2020

Wszystkie szczegóły dostępne na stronie kongresuhttps://www.fims2020.com/


Terminy kursów ABC medycyny sportowej w 2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym rozwojem odwołujemy zaplanowane na 2020r. kursy ABC Medycyny Sportowej.

Zobacz na stronie Kursy do Certyfikatu PTMS lub wypełnij formularz zgłoszeniowy

 


 

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa w Polsce!

Zalecamy, aby sportowcy zrezygnowali z realizacji badań profilaktycznych w przychodniach. Personel medyczny przychodni zobowiązujemy do nawiązania kontaktu z pacjentami, przeprowadzenia kampanii edukacyjnej dotyczącej celów takiego działania. Zalecamy ustalenia nowego terminu badania po 29 marca.

 


Szanowni Państwo,  Koleżanki i Koledzy,

Mam zaszczyt poinformować, że na posiedzeniu
Delegatów Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Sportowej – EFSMA
podczas XI Kongresu EFSMA (3-5 października 2019 Portoroz)
podjęto decyzję o powierzeniu Polskiemu Towarzystwu Medycyny Sportowej
obowiązków organizatora Europejskiego Kongresu Medycyny Sportowej w 2023 roku we Wrocławiu.

 

Prezes PTMS
Dr med. Andrzej Bugajski


Sprawozdanie z XI Kongresu EFSMA

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z XI Kongresu EFSMA (3-5 października 2019 Portoroż) - kliknij tutaj.


Podsumowanie XXXIII Międzynarodowego Zjazdu Naukowego PTMS

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, który odbył się we Wrocławiu w dniach 26-28. IX. 2019 r.  - kliknij tutaj.


  Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej wyraża stanowczy sprzeciw

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej - kliknij tutaj

Dotyczy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia (czytaj także: Dz.U poz. 395-397 z 2019 r.)

Opinie dotyczące nowych regulacji prawnych nadesłane przez Państwa do 21.03.2019 r.

 


Terminy kursów w 2019 r.

Kursy przeznaczone dla lekarzy ubiegających się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

patrz zakładka: Certyfikaty PTMS


kongres ptms


Zalecenia PTD oraz PTMS

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące uzyskania zgody do uprawiania sportu przez pacjentów z cukrzycą typu 1

kliknij tutaj


 

Europejski Kongres Medycyny Sportowej (EFSMA) - CASCAIS, 16-18.11.2017 r.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu krótką relację z wystąpień członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w tegorocznym kongresie EFSMA, który odbył się w Portugali:

kliknij tutaj


Składka członkowska za 2016 i 2017 r.

Składka członkowska od 2016 roku wynosi 70 złotych rocznie - Uchwała Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej z dnia 17 września 2015 r.


Film z XXXI Zjazdu PTMS


Certyfikat PTMS

Tryb uzyskiwania certyfikatu PTMS i jego przedłużania na 2 lata

Udział w Kongresie PTMS będzie honorowany do przedłużenia ważności Certyfikatu PTMS

Uzyskiwanie certyfikatu przedłużanie certyfikatu