06.06.2024

Nowy program profilaktyki uszkodzeń wiezadła krzyżowego przedniego kolana

 

„GUARDIANS OF THE ACL” – program profilaktyki uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego

 Więzadło krzyżowe przednie pełni kluczową rolę stabilizacyjną w stawie kolanowym. Jest jednocześnie jedną z najczęściej uszkadzanych struktur kolana, zwłaszcza podczas aktywności sportowych. Najczęściej urazu doznają osoby młode, aktywne sportowo w wieku 20-40 lat. Jednak to co jest obserwowane coraz częściej to wzrost liczby urazów więzadła krzyżowego przedniego u dzieci i młodzieży. Różne są przyczyny tego zjawiska, m.in. otyłość/nadwaga, nieodpowiednia kwalifikacja do uprawiania sportu, nieodpowiednie przygotowanie do uprawiania konkretnych dyscyplin. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Wiele programów profilaktycznych było już proponowanych i wdrażanych zarówno w skali europejskiej jak i światowej i ich obserwacje długoterminowe wskazują na ich skuteczność.

Stąd też kolejna inicjatywa została podjęta przez członków ACL Study Group, którzy powołali grupę Gurdians of the ACL – „Strażnicy Więzadła Krzyżowego Przedniego”. Liderem tej grupy jest Pan Dr Thomas Patt z Holandii. Polskę reprezentuje w tej grupie Prof. Wojciech Widuchowski. Dr Patt jednocześnie został wybrany na przewodniczącego sekcji Medycyny Sportowej w obrębie Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii – ESSKA-ESMA. Członkowie Sekcji pod kierownictwem Dr Patt’a opracowali program profilaktyki urazów stawu kolanowego, szczególnie profilaktyki uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego. Do programu dołącza się stopniowo coraz więcej krajów europejskich, m.in. Holandia, Litwa, Wielka Brytania, Portugalia, Niemcy, Norwegia.

W Polsce również podjęto działania zmierzające do wprowadzenia na szeroką skalę profilaktyki uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego wśród dzieci i młodzieży. W Polsce liderami tego projektu są prof. WSF. Wojciech Widuchowski, a także prof. Andrzej Czamara, członkowie Zarządu Głównego PTMS.

Do współpracy są zaproszeni przedstawiciele różnych Towarzystw Naukowych zarówno lekarskich, jak i fizjoterapeutycznych, a także trenerzy sportowi i nauczyciele.

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej jest jednym z wiodących podmiotów tego bardzo ważnego projektu. 

 

Szczegóły dotyczące zaleceń i ćwiczeń wkrótce na naszej stronie


powrót

Partnerzy PTMS